Svářečská škola Academium

Svářečské kurzy

Zaškolovací kurzy svářečů

Cíl: Získání nejnižší odborné způsobilosti ke svařování a navařování na různých typech materiálů různými metodami.
Obsah kurzu:
 • bezpečnostní předpisy dle příslušných norem ČSN
 • nauka o materiálech
 • příprava materiálu
 • zařízení pro svařování
 • technologie svařování
 • seznámení s pracovištěm a zařízením
 • praktický výcvik svařování
Kód kurzu Svařované materiály Délka kurzu
ZP 81-2 1.1 Řezání kyslíkem nelegované a nízkolegované oceli 3-5 dnů 
ZP 311-3 1.1 Rovnání kyslíkovým-acetylenovým plamenem 3-5 dnů 
ZP 311-5 1.1 Ohřev kyslíkovým-acetylenovým plamenem 3-5 dnů
ZP 833-2 1.1 Plazmové řezání tlak.vzduchem nelegované a nízkolegované oceli 3-5 dnů
ZP 833-2 8 Plazmové řezání tlak.vzduchem korozivzdorné austenitické oceli 3-5 dnů
ZP 15-2 21 Řezání a drážkování plazmou hliník a jeho slitiny 3-5 dnů
ZP 131-1 11 Stehování tavící se elektrodou korozivzdorné austenitické ocele 3-5 dnů
ZP 141-1 21 Stehování netavící se elektrodou v inertním plynu hliník a jeho slitiny 3-5 dnů
ZP 912-9 31 Plamenové tvrdé pájení mědi a její slitiny 3-5 dnůSvářečské kurzy základní dle ČSN 05 0705

Cíl: Získání základní odborné způsobilosti ke svařování na různých typech materiálů různými metodami.
Zakončení: Kurz zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou zkouškou z praktické části pod dozorem zkušebního komisaře. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností a průkaz odborné kvalifikace svářeče.
Obsah kurzu:
 • bezpečnostní předpisy dle příslušných norem ČSN
 • nauka o materiálech¨
 • příprava materiálu
 • základy elektrotechniky
 • zařízení pro svařování
 • technologie svařování
 • seznámení s pracovištěm a zařízením
 • praktický výcvik svařování


Svařovací metoda MAG (Metal Active Gas)
Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2, směsné plyny).
Obtížnost metody: nízká
 
Kód kurzu Svařované materiály Délka kurzu
ZK 135 1.1 Běžné oceli (černé materiály) 3-4 týdny
ZK 135 8.1 Nerezové oceli 3-4 týdny

Svařovací metoda MIG (Metal Inert Gas)
Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (argon).
Obtížnost metody: střední

Kód kurzu Svařované materiály Délka kurzu
ZK 131 W21 (22,23) Hliník a jeho slitiny 3-4 týdny
ZK 131 W31 Měď a její slitiny 3-4 týdny

Svařovací metoda MMA (Manual Metal Arc)
Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou.
Obtížnost metody: střední

Kód kurzu Svařované materiály Délka kurzu
ZK 111 W01 Běžné černé materiály 3-4 týdny
ZK 111 W11 Nerezové oceli 3-4 týdny

Svařovací metoda TIG (Tungsten Inert Gas Welding)
Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu.
Obtížnost metody: těžká

Kód kurzu Svařované materiály Délka kurzu
ZK 141 W01 Běžné černé materiály 3-4 týdny
ZK 141 W11 Nerezové oceli 3-4 týdny
ZK 141 W21 Hliník a jeho slitiny 3-4 týdny 

Svařovaní kyslíko acetylenovým plamenem)

Kód kurzu Svařované materiály Délka kurzu
ZK 311 1.1 Běžné černé materiály 3-4 týdnySvářečské kurzy dle ČSN EN
 1. ČSN EN 287-1
 2. ČSN EN 9606-2,3
 3. ČSN EN ISO 17 660-1 a 2
 4. ČSN EN 12 732 (plynová potrubí)
 5. ČSN EN 13 133

Cíl: Získání další odborné způsobilosti ke svařování dle ČSN EN příp. dle příslušného technického pravidla (TP) na různých typech materiálů různými metodami.
Obsah kurzu:
 • výklad příslušné normy ČSN EN nebo TP
 • praktický výcvik svařování
 • zakončeno zkouškou