Svářečská škola Academium

Svářečská škola Academium

Svářečská škola Academium nabízí následující služby:

 • zaškolovací kurzy svářečů
 • svářečské kurzy
  • zakončené vystavením svářečského průkazu vč.osvědčení
  • zakončené vystavením certifikátu svařeče dle ČSN, EN, ISO
 • školení, doškolení, periodická přezkoušení (prodloužení platnosti oprávnění ke svařování)
 • zkoušky dle ČSN 05 0705, ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN 1418
 • svařování kovů a plastů, pájení

V naší svářečské škole jsme vybavení zařízeními pro svařování plamenem, obalenou elektrodou, metodou MIG/MAG a TIG AC/DC.

Co musíte splnit pro přijetí do kurzu svařování?

 • strarší 18-ti let
 • zdravotní způsobilost